Cool Mist System

A frissítő élmény

Hűvös zóna - Forró nyári napokra

Általános Szerződési Feltételek

Jogi nyilatkozatok

Bevezető
Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.naturalcooling.eu weboldalon (a továbbiakban honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének, igénybe vevő (továbbiakban felhasználó) általi használatának feltételeit. A felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁFSZ-ben foglaltakat.

Szolgáltató
Név: Natural Cooling Innovation Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 8500 Pápa, Szegfű u. 6/4
Telephely: 8500 Pápa, Harmat u. 3.
Levelezési cím: 8500 Pápa, Harmat u. 3.
Cégjegyzékszám: 19-09-518202
Bejegyző Bíróság neve: Veszprém Megyei Cégbíróság
Képviselő: Horváth Tibor István
Adószám: 25447785-2-19
Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank
Számlaszám: 10404845-50526785-76851003
E-mail cím: kapcsolat@ naturalcooling.eu
Telefonszám: +36 20 252 5502
Kamarai tagság: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Nyilvántartásba vétel száma: 1302/2016/B

Tárhely szolgáltató
Név: Magyar Hosting Kft.
Székhely: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
E-mail cím: info@mhosting.hu
Telefon: +36 1 700 2323

Jogérvényesítés
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, pf.: 10.
Telefon: +36 1 488 2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

On-line vitarendezési fórum nemzetközi kereskedelmi viták esetén: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Szerződés nyelve: magyar

Értékesítés, átvétel, ügyfélszolgálat
Natural Cooling Innovation Kft.
Pápa, Harmat u. 3.
Telefon: +36 20 252 5502
E-mail: kapcsolat@naturalcooling.eu
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9.00-16.00

Postázás
Cím: 8500 Pápa, Harmat u. 3.
Csomagot, levelet, küldeményt csak ezen a címen tudunk átvenni!

A weblapon keresztül folytatott tevékenység
A szolgáltató által üzemeltetett naturalcooling.eu weblapon keresztül értékesíti és népszerűsíti a szolgáltató által fejlesztett és gyártott kültéri páraképző egységeket, melyekkel elsősorban közösségi terek hűtésére szakosodott, de termékei számtalan más helyen és környezetben is felhasználhatók.
A honlapot érintő tevékenységek TEÁOR számai:
2829 ’08 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
4791 ’08 Csomagküldő internetes kiskereskedelem
7739 ’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Felhasználási feltételek
Az alábbi felhasználási feltételek www.naturalcooling.eu a továbbiakban: honlap felhasználására vonatkozó feltételeket tartlmazza, amelyeket Ön a honlap használatával elfogad.
A honlapot a Natural Cooling Innovation Kft. (székhely: 8500 Pápa, Szegfü u. 6/4.), (továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti és annak tulajdonát képezi. A honlappal kapcsolatos tájékoztatás (tartalom, telepítés, szerkesztés), felvilágosítás kérhető, vagy azzal kapcsolatos észrevétel tehető Szolgáltató felé az alábbi elérhetőségen: kapcsolat@naturalcooling.eu

Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések
A honlap tartalma, Szolgáltató szellemi tulajdona, és mint ilyen, a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alatt áll. Szolgáltató fenntart minden jogot a honlapon közzétett tartalom (grafikai és szöveges megjelölések, fotók, elnevezések, stb) felhasználásának vonatkozásában. A honlap tartalma, vagy valamely részének felhasználása kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A honlapon a látogató a honlap tartalmának egyes részeit számítógépére elmentheti, vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a honlap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, kereskedelmi forgalomba hozatalára, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, bármilyen üzleti célt szolgáló felhasználásra.

A honlapról tartalmat átvenni kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt. A honlapra való hivatkozást kötelezően, és minden esetben pontosan, és jól látható helyen fel kell tüntetni.

A szolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: logok, fényképek, grafikák, domain nevek stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A szellemi alkotásra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a rendelkezés megsértője Szolgáltató felé 5.000.000 Ft kártérítésre kötelezett. Jogosulatlan felhasználások, a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások, vagy azok megkísérlése esetén Szolgáltató jogosult a kártérítési eljáráson felül a jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani.

Adatvédelmi rendelkezések
Szolgáltató tiszteletben tartja weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait, és kizárólag az adatkezelésre, adatfelhasználásra vonatkozó tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja személyes adatait, amennyiben a látogató azt önként adta meg, illetőleg amennyiben az a weboldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. A látogató írásban jelezheti Szolgáltató felé, hogy személyes adatainak törlését kéri. Szolgáltató ezen adatok köteles megsemmisíteni. Amennyiben a látogató olyan személyes adatok törlését kéri, amely valamely szolgáltatás igénybevételének feltétele, úgy a személyes adat törlésével egyidejűleg elveszíti jogosultságát az adott szolgáltatás igénybevételére.
Szolgáltató a személyes adtok kezelése, feldolgozása során a hatályos magyar és közösségi adatvédelmi jogszabályok, illetőleg a magyar kormányzati ajánlások alapján jár el a honlapon közzétett adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően. A honlapon található szolgáltatóra és kapcsolattartóra vonatkozó személyes adatok a látogatók tájékoztatását, a kapcsolatfelvétel biztosítását szolgálja. A fenti személyes adatok jelen pontban foglaltaktól eltérő felhasználása személyes adatokkal történő visszaélésnek minősül.

Felelősség
Nem terheli felelősség Szolgáltatót a honlap látogatóival szemben azon károkért, amelyek a honlap eléréséből, vagy használatából, az elérési és használati lehetőség Szolgáltatónak fel nem róható hiányából adódnak. Szolgáltató a külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérésére Szolgáltató törli, vagy módosítja a külső tartalomra vonatkozó hivatkozást.

Egyéb rendelkezések
A jelen felhasználási feltételeket Szolgáltató bármikor jogosult megváltoztatni. A változások a megváltozott használati feltételek honlapon történő közzététele napján lépnek hatályba.

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Natural Cooling Innovation Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a naturalcooling.eu weboldalon (továbbiakban Honlap)keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a naturalcooling.eu weboldalon keresztül történik.

Szolgáltató adatai:
Név, székhely: Natural Cooling Innovation Kft. 8500 Pápa, Szegfű u.6/4
Telephely: 8500 Pápa, Harmat u. 3.
Telefonszám: +36 20 252 5502
E-mail cím: kapcsolat@naturalcooling.eu
Ügyfélszolgálat adatai:
Név, cím: Natural Cooling Innovation Kft. Pápa, Harmat u.3.
Telefonszám: +36 20 252 5502
E-mail cím:kapcsolat@naturalcooling.eu
Nyitva tartás:
Telephely, ügyfélszolgálat: személyes ügyintézés (előzetes telefonos egyeztetés alapján ) hétfő-péntek 9 – 16h-ig, szombaton, vasárnap: zárva
Árukiadás, áruátvétel: hétköznapokon 9 – 16 h-ig.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte:
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a naturalcooling.eu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Honlap-on történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.
A Honlap-on történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
A Honlap szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
A Honlap-on online módon (elektronikusan) leadott megrendelés alapján létrejött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja azt, és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve a magyar.
A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit az adott termék információs oldaláról lehet megismerni. Az áruk használatára vonatkozó részletetes utasításokat és az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Honlap-on található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Honlap-on közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
A vételár mindig a kiválasztott terméktől külön, az árlistában feltüntetett összeg, amely ha nincs másként jelölve, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A Honlap-ról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás az árlistában való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az árlistába felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
A megrendelést a Szolgáltató honlapján keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Megrendelés menete, a megrendeléssel kapcsolatos információk:
1. Megrendelés feladására a megrendelő adatlap használatával van lehetőség.
2. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket bejegyzi a megrendelő adatlapba ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve az adatlap tartalma módosítható, törölhető.
3. Amennyiben az Ügyfél a rendelését véglegesítette, ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.
4. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Rendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor.

Megrendelés visszaigazolása:
Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.
E visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.

Megrendelés elfogadása:
A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.
Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.
Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Szállítás és fizetési feltételek:
Az Ügyfél a szállítás díjáról és fizetési feltételekről ügyfélszolgálatunknál érdeklődhet

ELÁLLÁSI JOG
Ebben a részben foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, (több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek), a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Elállási jog gyakorlásának a menete:
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt küldi el az elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga a Szolgáltató szaküzleteiben is gyakorolható. Az Ügyfél kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

Átvevőpont: Natural Cooling Innovation Kft. Pápa, Harmat u.3.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

JÓTÁLLÁS

Kötelező jótállás:
A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály 1 éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
Jótállás esetén az Ügyfelet ugyanazon jogok illetik meg, mint a kellékszavatosságról szóló részben fel vannak tüntetve.
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

Önkéntes jótállás:
Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

SZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság:
Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság:
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
– a gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panaszügyintézés:
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):
Cím:     8500 Pápa, Harmat u. 3.
Személyes ügyfélszolgálat (előzetes telefonos egyeztetés alapján)
Hétfő – Péntek : 9-16 h-ig, Szombat – Vasárnap: zárva
Telefonszám: +36 20 262 5502
E-mail: kapcsolat@nturalcooling.eu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles 5 évig megőrizni.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:
Ha a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
Vásárlók könyvébe bejegyzés. A vásárlók könyve a Szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos     fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Veszprém Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111
Fax: 06-88-412-150

Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

FELELŐSSÉG

Kártérítési követelésre a Vásárlónak nincs lehetősége, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítéseket, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul. Valamint olyan egyéb károk esetén, amelyek a Szolgáltató részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Szolgáltató csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Szolgáltató részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.

A Szolgáltató minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

A www.naturalcooling.eu honlap tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

A Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.naturalcooling.eu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A vásárló a Szolgáltató honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.